Ho meik saa’ oras ho mbaiseun Uisneno

Aok-bian manekat anbi Yesus Kristus. Oras au upein haan totis u’ko panriit ein nua sin nak, mukrei kit. Au ‘peen ‘iit es re’ krei uun ii. Mes, nua sin nafanin ntenin. Onaim au he ‘ak saa’. Au ro ‘jair bi romi’, ka nai’ roni fa. Au unoni’ anmatoom reta’ neno krei re’ ia. Reta’ ia in a’nakan njair tenab arekot nbi au tuak ii kuuk. Onaim au ‘mariin, natuin Uisneno es re’ naneetb On anbi panriit ein nua sin he nreek kau he ‘hake ‘bi bare re’ ia.

Onaim anbi oras au unoni’ te, au umnau, hit atoin’ nai’ Amrasis, nati’ te hit ta’uab tak, ““Amoo, reok re’uf!” ai’ hit tak “Koe ma reokn ii kah!”

Anmatoom nok reta’ neno krei re’ ia in a’nakan, saa’ na es re’ reokn ii kah? Hit tahiin tak, krei ji ro he n’onen. Krei ji ro he n’eut ma natoon, nasina’ ma nabeno’ Uisneno In Kabin ma Prenat. Onai te, krei ji es re’ mee? Krei’ ji humaf-masaf mfau re’uf. Mes mepu re’ sin nasaah ma nbau goe nneis-neis ji esan re’, onen-totis ma boifanu, nok beno’ ma sina’ Kabin ma Prenat Uisneno.

Aok-bian manekat anbi Yesus Kristus. Noka’ ia, au ka u’uab fa ai’ ka ureta’ fa rasi mfaun re’ tsoo’i te, at akmaan. Natuin hit maatk ein fua’ nua goah, mes karu hit ta’aiti’ sin ate nkoon nare’-reu’ tais je ninen, ntean tais pani. Mes, he mmoe’ ma mbeu’ on mee he mtea? Tenab mansian ii bisa nraak nahunun mo’et ma be’ut. Karu on naan ate, maut he au ureta’ ‘bi hit haek-nobik he ttae te tiit ee. Natuin ho mterin ho haem, hit tterin hit haek, ro he manobi’ ko, ai’ ro he manobi’ kit. Es-es ate tmui’ kuuk reta’ anmatoom nok nobif re’ naan. Karu hit tait hit haek ma traak, anmui’ baer ruman. Anbi baer ruman re’ naan tuaf bian ntao sin noibk ein nbin bare naan. Rasi mfaun hit tabei’ he ttae tiit sin atbi noibf ein naan.

Anbi Pah Meto’ re’ ia, hit tahiin tak, anmui’ nifu ma pah, anmui’ oe kanaf ma faut kanaf. Anbi baren re’ naan anmui’ nai ma usif, anmui’ amaf ma mnasi‘ fufu’. Karu hit he tpaumaak nai ma usif on naan ate, hit he tmoe’ on mee? Hit he ta’uab on mee? Hit aok re’ mamnita’ ia, he tabaint ee on mee, he nai ma usif kais nasmeru’ kit? Hit ro he ttoornaat ma ta’tuta’ hanaf tpaek saa’ he nai ma usif kais npaesak ma napasib kit? On naan amsa’, karu hit he tbani’ teu amaf ma mnasi’ fufu’. Aa’ te nsaan ma nbeo, he tanoon goe on mee? Uab ee naspae, he tateut goe tpaek saa’ he amaf ma mnasi’ fufu’ kais naskarak kit?

Nati’ te tuaf ma fatuf na’uab anko-koten. N’aa ate namasab in hanan, na’tuta’ in hanan npaek oko’. Natnaat in fefan npaek in a’niman, ka nabei’ fa he na’aiti’ in human ma in matan he niit nai ma usif sin huumk ein. Anbi uab ai’ a’at naan, tuaf ma fatuf npaek uab manfirin, uab manporin ai’ uab puaritu’. Mes nati’-nati’ nai ma usif ro nseun nahiin. Onaim karu in nseun ma nsium oko’ naan in afan, rasi naan njair rais reko neu tua-abaisenut naan. Mes karu in naseus nahuun rarit na’ nseun ma nsium oko’ naan in afan, tua-abaisenut naan nahiin nain, nak, nai ma usif of he nasanut a‘koboe.

Aok-bian manekat anbi Yesus Kristus hit Usi’. On mee? Oras ia rasin re’ au ‘teek sin fe’ena nmonin fe’ ai’ on mee? Nai ma usif batan muni’ ia, a‘teta’. Too gui anpiir ma nbetis naan tuaf ma fatuf mapiri’-mabeti’. Rarit anpaumaak ee, nbaiseun goe nok uab reko’. Bian neu ntean on naan ate, ansari. Onai te, usif re’ nanaib ee naan, antoni mnak, “Te ho sekau ko, es ho msair kau?!”

Onaim, karu tbaiseun Uisneno te, tpaek ranan mee? Tpaek ranan re’ unu’ fe’ ahuunt ein anmoe’ je gui? Ai’ atpaek re’ batan muni’ ia, ntao goe ji?

Aok-bian manekat. Anbi fuun Mese’ ntea fuun Nua’ re’ ia, hit tapein noni’ mfaun een anmatoom nok Krei ji. Reet ein ma noin ein sin a’naak ein nak: Krei ji in a’monin nbi pah-pinan re’ na’bani piut; He teik a’rei ji on mee nbi pah-pinan ia re’ amuint ein anteek naan ee nak, modern. Asmaan Akninu’ nmepu nbi Krei ji nanan. Noin ein nbin akrei ji. Ma neno ia, hit tanoni’ reta re’ nak, Krei ji n’onen.

Haef na’ko Usif Yesus tuaf es, hit tahini ttoom tuaf naan. In kanan nai’ Paulus. In ntui ma nruun surat neu nai’ Timotius in anah anbi rais aof ma smanaf. Nai’ Timotius atoin’ munif, onaim nai’ Paulus namnaub ee henati’ anbi in rais onen-totis neu Uisneno, in nteek too mfaun. In namnau he nteek uisf ein ma ‘naakf ein amsa’.

On naan amsa’ hit arkit. Hit tamnau too mfaun, usif ma ‘nakaf, ameput anbi etu ma rene kninu’ es re’ Uisneno in rene ma po’on. Anbi mnera’ huun ai’ anbi po’on, Uisneno n’o’of mu’it, in nreek tuaf he nhao ma nfait sin. Nekin sin huun, hau no’o ma oe he naseen sin.

Rasi ia njarin nbin hit sonak ma hit atnanak. Mtebi mfain nai neno ia, mmoe’ ma mtao nai on re’ naan. Kais mait matam amtea tais pani, of ho mnona’ ho ‘nimam te, ka mtea fa, mait ho haem he mraak ate, amrabu.

Au ‘tuu a’bi ia goen, tua. On re’ naan, tua.

 

Atuis: Heronimus Bani