Usif Yesus no’en akiif-kai ika’ tuaf haa he natuin Ee

Nai' Mateos in tuis 4 : 18 - 22

Neon goes, Nai' Yesus annao npeo' nefo Galilea in ninin. In nateef atonii' tuaf nua, sin nma'ori-tatan. Es kaan ee, nai' Simon, mes biasa sin nteek ee mnak, nai' Petrus. Ma in oirf ee, kaan ee nai' Anderias. Sin nkiif-kain ika' nbin nefo, natuin sin nua sin naan, akiif-kai ika'. Onaim Nai' Yesus no'en sin im nak, "Hae, ba'e sin. Iim he mituin Kau nai! Hi biasa maim ika', mes oras ia, Au he unoni' ki he hi mjair tuaf amnaim tuaf he njarin Uisneno Iin na." Anneen anrarin on naan ate, sin nua sin nasaitan sin jala, ma nnaon natuin nain Nai' Yesus.

Rarit Nai' Yesus ankono kre'o. Onaim In niit nai' Sebedius in aanh ein. Ahuunt ee, kaan ee nai' Yakobus, ma in oirf ee, kaan ee nai' Yohanis. Sin nua sin nabarab pukat anbi kofa' nok sin amaf. Onaim Nai' Yesus no'en sin nua sin he natuin Ee. Anneen anrarin on naan ate, sin nasaitan sin amaf ma sin kofa' naan, ma natuin nain Nai' Yesus.

Dikutip dari: Uisneno In Kabin ma Prenat, Uab Amarasi, UBB GMIT, Kupang, 2015