Anak-anak Koro’oto menyambut Bupati Kupang

Ketika Bupati Kupang berkunjung ke kampung Koro’oto desa Nekmese’ Amarasi Selatan, PAR GMIT Pniel Tefneno’ Koro’oto mengambil peran di sana. Dua kegiatan yang diperankan PAR adalah menari dan aa’ asramat, dua hal dalam satu paket. Menari gong selalu menjadi prioritas diikuti aa’ asramat penyambutan dalam bahasa adat yang sederhana sesuai tingkat kemampuan berbahasa anak.

Dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan/renovasi Gedung Gereja Jemaat Pniel Tefneno’ Koro’oto itulah Bupati Kupang, Drs. Korinus Masneno tiba di kampung ini dengan sejumlah pejabat yang mendampinginya.

Berikut ini aa’ asramat yang disampaikan anak-anak PAR GMIT Pniel Tefneno’ Koro’oto di bawah pimpinan Jerli Ora.

Sramat dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan/Renovasi Gedung Gereja Jemaat Pniel Tefneno’ Koro’oto, 16 Juli 2020

 

Hai mbaiseun ma mronaen meu Sonaf Tetus In Uisn am In Tuan am ne,

RO TUAN

Meu a’naet am atuta’ nbi mepu kninu’ ma reon akniun am ne,

RO KNINU’

Meu a’naet nbi prenat pah meto’ Kabupaten Kupang nok in sukin in toran am am ne,

RO TORAN

Anbi tabu kninu’ ma oras akniun Yesus Kristus hit Usi’ no’en ma nnapen kit arkit

tabua ma tneek-mees’ tbi kuan ma bare Koor’-oot baun nahuum ma mamaas reko mne,

RO REKO

Natuin Yesus Kristus nfee nenuf ma manoef, hinef arekot neu nai’ Bani nai’ Ora’ nok in sukin in toran sin arsin nabarab-naroitan uim re’u kninu’ sonbua kninu’, he nati’ Kanaf Teun ma ‘Bonif Teun mateka’ ma ma’boto piut am ne

RO PIUT

Es on  naan naskau ma nasmeen a’naet et atukus anenut akninu’ ma ana’prenat arkit mok koro-manu, ‘bibi ma ‘bib-kase kninu’ he mruun ma mireon rais reko ma mo’et arekot he miteek ma mimofut faut fua mese’ njari ‘sukif arekot re’ nabar-baar on re’ Yesus Kristus njair Fatu ‘Sukit akniun am ne,

RO KNINU’

Maut he araip ranan akninu’ ma atukus anenut, anbi etu ma rene kninu’ mok apao pano ma freu mreer neek ma mbua nekaf mese’ ma ansaof mese’ ki, he too srani koro-manu, ‘bibi ma ‘biib kase ntuna’ ma na’ratan Yesus Fatu ‘Sukif naan natuin mo’et ma taos arekot na’ko hi ma hit arkit neon reko ia ma oras reko ia mne,

RO IA

Ma na’ko rasi naan too srani’ ma too piri’ ntuna’ Fatu ‘Sukif naan njair sin Uisneno, naneet ma nasai natuin a’naet ki arki tuaf mamasaf akninu’ ma fatuf mamasaf akniun’ am ne,

RO KNINU’

Nok ranan naan hi ma hit arkit tateut kanaf teun ma ‘bonif teun Amahoet Amanekat, Amo’et Apakaet neno tunan ma pah-piin am ne

PAH PINAN

Ma Yesus Kristus ma’boto’ mateka’ he kanaf naan njair fatu ‘sukif abar-barat am ne

NABAR-BAAR

Ma Smaan Akninu’ Uisneno nok kit, nha’tain ma nma’tanib kit nbi ‘be’if ma ma’tanif he tasina’ ma tabeno’ Kabin ma Prenat Uisneno na’ko Koor’-oot baun mamasa’am ne,

MAMASA’

Nok ranan naan hai miskau ki arkit mkoen om iim, he ta’naeb Kanaf Teun ma ‘Bonif Teun Akninu’ et Sonaf Tetus In Usin ma In Tuan am ne,

RO TUAN

Amkoen om iim ma mtaam iim, mtuun om ma tait mepu-banit arekot nbi rasi he tamofu’ ma tateek faut fua mese’ nbi Uim Re’u Kninu’ ma Sonbua Kninu’ neno ia.

 

Hai a’at ma sramat antuu’ ma nheu’ on re’ naan tua.

 

Sraamt am hi mneen ai’ kah?

HAI MNEEN

Sraamt am hi mneen ai’ kah?

HAI MNEEN

Sraamt am hi mneen ai’ kah?

HAI MNEEN