Satu Untaian Doa Berbahasa Amarasi

Catatan awal.

Seorang pendeta dalam wilayah Pelayanan Klasis Amarasi Timur meminta agar saya buatkan satu doa berbahasa Amarasi. Saya mencoba menuliskannya melalui aplikasi WhatsApp untuk memenuhi permintaan itu. Selanjutnya saya menempatkannya di sini sekadar ingatan.

Koi Uisneno Abar-barat. Ho kanam naan nakninu’ teeb. Ho humam ma Ho matam mapina’ ma makraah re’uf. Sekaukah na’ko hai arkai he iim amtean Ko? Hai a’oret ma akrati’, abeot ma apenut, asanat re’ ka mroi mibei’ fa saant am penu re’ na’tuub ma na’nae piut. Saant am penu re’ hai mmoe’ sin mbi tenab ma runat, mo’et ma taos, mneikin ma masaf. Koi Uisneno, ro anbi Yesus Kristus kuun na’ hai mipein fetin ma oras arekot he mteek ma mi’boto’ Uisneno Ho kanam akninu’ naan, tua.

Neno ia, ho anah kai mfonat iim, mi’siti mbi Ho humam ma Ho matam mapina’ ma makraah re’uf naan, hai misaeb onen totis nahuum sukur ma makasi natuin Ho panat ma pafa’ meu kai ka ntuu’ ma nheu’ fa, ka nasnaas ma na’tena’ fa, mes Ho mok kai piut-piut, mpuput ma m’aum maan kai nsuun oras ma eti, nsuun fai ma manas. Hai mmanoe he bisa mibua tneni mese’ on re’ ia, natuin Ho manekam meu kai, tua.

Hai misaeb sukur ma makasi natuin Ho nenut ma tukus, siat ma nabit meu kai, mnenu ma mutuuk kai, msia ma mnaib maan kai, es on naan, hai mtae hai tuam ein mese’-mese’ ka mui’ kuran-rabu’, mes munnokab kai pake-nohas, mnahat ma mninut, uran-anin amfee sin meu kai, es hai miit rene ma po’on sin aafk ein ma neesk ein narekon ma namasan. Hai mseek ma moun, mi’ko rene ai’ hai mseu ma mseib mi’ko po’on. Hai mnaben miit sin natuin Ho manekam meu kai. Karu hai mtebi m’ain tasi, hai mait meik saa’ re’ Ho muhoeb ee meu kai, nok rasi naan, hai he mfee saa’ he mseun banin Ho mahoem meu kai? Hai meik feef ruum-ruum ma haan ruum-ruum njair seun banit neu Ho manekam naan, koi Uisneno.

Abar-barat Uisneno, hai mi’siti’ piut ma mbaiseun Ko henati’ kais mu’roo mu’ko kai. Mok kai piut-piut, mumnaub kai piut-piut anmatoom nok hai mepu-re’ot sin, reon ma runat sin, maut he njair rais mamasa’ ma mahuma’ re’ antuna’ ma na’ratan Ho kanam naan, ma hai mi’baa’ ambi Ho kanan akninu’ naan.

Hai onen ma baisenut meu ko, antuu’ ma na’paar on re’ ia, tua. Hai ka mteek kaan sona’ ma bute, hai mteek Yesus Kristus hai Usi’ In kanan. Amin

Terjemahannya

Ya Tuhan Allah (yang hidup) Selama-lamanya. Nama-Mu sungguh amat Kudus. Hadirat-Mu sungguh amat mulia.  Siapakah di antara kami yang mampu tiba di hadirat-Mu? Kami yang lemah, pelanggar, pendosa yang tak mampu memikul sendiri dosa yang bertumpukan naik. Dosa yang kami wujudkan dalam apa yang ada dalam rancangan pikiran, yang kai buat dan kami sifatkan. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus sendiri sajalah kami mendapatkan kelepasan dan peluang terbaik untuk dapat menyebut selalu nama-Mu yang kudus itu.

Hari ini, kami anak-anak-Mu mendekat kepada-Mu, berupaya berseru dalam suara yang teramat perlahan di hadirat-Mu yang sungguh mulia. Kami membawa doa dan permohonan berupa rasa syukur dan terima kasih oleh karena perlindungan-Mu pada kami tiada putus-putusnya dan tiada akhirnya. Engkau terus bersama kami dengan membungkus kami pada setiap waktu, entah itu siang maupun malam. Kami dapat bersekutu seperti ini dalam satu persekutuan atas alasan kasih-Mu pada kami.

Kami menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena pertolongan-Mu ketika kami menjalani waktu kehidupan ini bagai domba yang dituntun Gembala. Engkau membimbing kami, sehingga kami mendapati setiap diri kami tak berkekurangan, tetapi kami berkecukupan pada apa yang kami pakai di badan, apa yang kami nikmati sebagai makanan pada tubuh kami, hujan dan angin pun Engkau beri pada kami, sehingga ladang dan mamar menghasilkan. Dari sana kami mengambil hasil dengan panen yang cukup. Kami merasakan semuanya itu oleh karena perhatian dan kasih-Mu pada kami. Jika kami melaut, kami pulang dengan membawa apa yang Engkau tebar di sana, dengan itu, maka kami tak dapat memberi sesuatu untuk membalas kemurahan-Mu yang Engkau berikan secara berlimpah-limpah pada kami. Kami menyodorkan kata-kata kosong dari rongga mulut yang  kosong pula menjadi tanda terima kasih kami pada kasih-Mu, ya Tuhan.

Ya Tuhan kekekalan, kami mendekat dan menyapa Diri-Mu agar Engkau tak jauh dari kami. Mari terus bersama kami, ingatkan kami terus-menerus tentang tugas-tugas kami, rancangan pada olah pikir kami, agar semua itu menjadi indah dan berwujud demi menjunjung kemuliaan nama-Mu, dan kami terus menyebut nama Kudus-Mu dalam rasa sukacita.

Doa dan permohonan kami pada-Mu pendek saja seperti ini, ya Tuhan. Kami tidak menyebut nama yang lain, kami menyebut nama Yesus Kristus Tuhan dan Tuan kami. Amin.

 

 

Bila di antara pembaca media ini rindu membacanya, ingatlah bahwa membaca teks berbahasa Amarasi mesti mengikuti pola berbicara. Perhatikan bahwa vokal rangkap dikenal dalam ilmu bahasa daerah. Vokal rangkap itu dibaca satu bunyi. Ingat pula bahwa ada perpindahan tempat pada kata kerja sehingga cara membacanya pun menjadi rumit, tetapi, bila konteksnya dipahami, maka akan memudahkan cara membacanya.

Selamat mencoba.

 

Penulis: Pnt. Heronimus Bani

2 comments