Doa Baca Alkitab Bahasa Amarasi

Sangat variatif doa dari para Pembaca Alkitab, baik dalam kesendirian maupun dalam kebersamaan sebagai umat yang akan membaca, mendengarkan saja atau mendengarkan khotbahnya. Salah satu yang dapat diucapkan dalam Bahasa Amarasi seperti ini.

Koi Uisneno Akuasat
Uisneno ‘Honis A’ni’it Kabin ma Prenat
Uisneno anbi Yesus Kristus Kabin A’honis in Usin ma Tuan
Ho anah kai mi’siti’ mtaam meit mtean Ho humam ma Ho matam mapina’ ma makraah re’uf naan, Usi’
Ho anah kai miskau ma misneem Ko, koi Usi’ natuin hai he mneen ma mitniin Kabin ma Prenat
re’ Ho mubarab ma muroitan amrair je meu kai mbi Suur Akninu’ ma Atu Kniun ii in afan ma nesan.
Oras ma eti ia, hai he mrees ma msoi’ mi’ko Suur Akninu’ ma Atu Kninu’ ia,
mes hai miskau Ko mok kai mbi Ho Smaan Akninu’, he mu’be’ib kai ma mha’tain kai
maut he oras hai mrees ma msoi’, mneen ma mitniin on naan ate,
kais ankoon ma nfiin, mes napein bare nbi hai tuam ma hai nekam sin mese’-mese’
he nahuum fini arekot on naan ate, napein baer kanteru re’ natorob ma na’hoin naan ee
Maut he njair tetus re’ hai miteut hai tuam ein mese’-mese’ ma miteut mineis-nesib Ho kanam Akninu’ naan, koi Usi’
Hai baisenut meu Ko on re’ naan, tua. Aamin

 

Ya Tuhan Mahakuasa
Tuhan yang hidup yang memberi Firman Kehidupan
Tuhan di dalam Yesus Kristus Firman yang Hidup
Kami anak-anak-mu menghadap dan menghampiri hadirat-Mu yang kudus dan mulia
Kami merindukan menjemput Diri-Mu, ya Tuhan karena kerinduan kami pada Firman-Mu yang telah Engkau sediakan pada kami di dalam isi Kitab Suci ini. Saatnya kami hendak membaca dan mendengarkannya, namun kami memohon datanglah dalam Roh Kudus-Mu, jadikan kami memiliki kemampuan saat kami membaca dan mendengarkan, Firman-Mu tiada berlalu begitu saja, namun mendapatkan tempat pada hati setiap diri kami. Biarlah itu layaknya benih bernas yang mendapatkan tempat semaian yang memberi tunas dan menghidupkannya. Biarlah kiranya menjadi berkat yang menjadikan kami menjadi orang-orang terhormat hingga lebih meninggikan nama kudus-Mu, ya Tuhan.
Doa kami pada-Mu sampai di sini. Amin

 

Pnt. Heronimus Bani

4 comments