Diucapkan dalam Uab Amarasi

Koro’oto,tefneno-koroto.org. Mengucapkan do’a dalam bahasa daerah, merupakan suatu kebiasaan masyarakat pedesaan. Walau demikian, tidak semua anggota Majelis Jemaat dapat melakukannya secara baik, sekalipun pada keseharian, mereka menggunakan bahasa daerah.

Hari ini, Minggu (13/10/19), seorang anggota MJ mengucapkan do’a dalam Uab Amarfasi sebelum membaca alkitab.  Bunyi do’a itu sebagai berikut:

Koi Ama’ Uisneno, hai arkai, hai mtae hai tuam ein ii, hai arkai a’oret, peer-pero, ma neek a’oret ma neek akrati’ kai koi, Usi’. Hai mbaiseun Ko, tua ma miskau Ko, tua. Mu’noeb Om uum ma mkoen Om uum koi, Usi’, mha’tain kai, muputi’ ma m’aum maan kai koi, Usi’ meik Ho Smaan Akniun’ aan, anbi oras hai arkai msoi’ ma mrees Suur Akninu’ ma Atu Kninu’ re’ ntui ma nruun Ho Kabin ma Prenat Akninu’ naan koi, Usi’. Maut he hai mi’bei’ oras hai msium ma mtoup Goe. Henate, hai mihiik ma mipaan he njair fini arekot re’ anmoin ma namriab hai ‘moin ein ii mese’-mese’ arkai koi, Usi’. Hai miskau Ko anbi Yesus Kristus, Fini’Honis Kabi ‘Honis In Usin ma In Tuan aa Ko, koi, Usi’. Tebes namneo, koi, Usi’. Amin

Terjemahan harfiah

Ya Bapa, Tuhan Allah, kami semua menelisik diri kami masing-masing, kami kaum lemah, lembek, hati lemah, hati tak kuat, ya Tuhan. Kami menyapa pada-Mu, kami menjemput pada-Mu. Marilah, datanglah ya Tuhan, berilah pada kami daya. Bungkuslah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ketika kami membaca Buku Kudus-Mu yang menulis dan mengukir Perintah Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kami kuat ketika kami menerima-Nya. Biarlah kiranya kami dapat menyimpan dan menempatkan-Nya menjadi benih terbaik yang (akan) tumbuh dan menyuburkan kehidupan kami tiap-tiap orang, ya Tuhan. Kami menjemput Dikau di dalam Yesus Kristus, Benih yang Hidup, Tuan dan Pemilik Perintah (Firman) Hidup itu, Sesungguhnya benar, ya Tuhan. Amin

 

By: Admin