Truun ma treo’ meup reko

Pnt. Heronimus Bani

Aok-bian manekat anbi Yesus Kristus. Afina au ‘bi ke’en. Naan au ‘aan aan neno niim een, karu au ‘so’i ‘murai u’ko Neon Nima’ oras apairoirt ein neman ma npairikas kai tuaf bo’ nua mniim. Au ‘mees kuuk es re’ upein basan ma’tani’ he kais a’poi u’ko umi. Mes au ro he ‘poi he ‘hoi manas. Rarit na’ au ‘taam a’fain.

 

Noka’ ia, au ‘sonu’ au hanak ‘eu ki arki too piri’ ma too beti’ anbi Yesus Kristus hit Usi’. In npiir ma nbetis naan kit arkit he tjair In anah-upuf sin re’ mapina’-makraha’ anbi In human ma In matan. In ka npiir naan kit fa natuin hit amanoet, ai’ tua-ma’tani’, ai’ tuaf ma fatuf re’ ntae ma nriun in tuan atoin’ reko ma amasat. In npiir naan kit, natuin In nneek niis kit.

 

Anbi oras hit tataamb ok atbi fuun Nima’ re’ ia, rasi nono’ nua krei ji namnaub kit sin. Rais noon nua’ ein naan esan re’ anmatoom nok Uab ma Harat mansian re’ nteek ee nak, budaya. Onaim, hit ta’uab, t’aa, tsii, treku ‘sene, tabsoo’ ma tait pake; rasin re’ ia, na’aiti’ hit humak; ma hit ttuna’ ta’ratan Uisneno mapina’-makraha’ naa. Neu saa’? Natuin Uisneno es antao, natunu’ ma nabera’ rasin re’ ia nbi ahuunt ein; sin hit be’i-na’i sin. Hit ttak sin ka nahiin ma nakeo naan fa Uisneno, mes Uisneno nahiin sin ma nneek sin.

 

Karu on naan, maut he hit ttae Suur Akninu’ ma Atu Kninu’ noka ia. Hit arkit atsoi’ ma trees atbi nai’ Paulus in surat ansoun ee neu jemaa’t ein abitan Galatia 6:7-10

 

Mimnau! Uisneno nahiin nain are’ saa’-saa’ ii oke’. Onaim kais mipoi hi tuam ein naan kiim, ma kais amsob-soba’ he mipoi Uisneno. Saa’ re’ atoni’ anseen ee, in of napein nafani’ in fuan ma afan. On naan amsa’, karu atoni’ anmoe’ maufinu natuin in romin, in of napeni ‘monit amre’ut. Mes karu atoni’ anmoe’ ‘moe’ reko ma rais reko natuin Asmaan Akniun’ ee In romin, in of napein nafani’ ‘monit arekot re’ ka natfeek niit fa. Nok ranan naan, hi kais mipehen ‘moe’ reko. Fin nateef in oors ate, hit tepein tafani’ in fuan ma in afan arekot, asar hit ttaran ma ttahan piut. Onaim karu hit atmui’ oras mainuan he tmoe’ rais reko te, atmoe’ je neu too mfaun, anneis-neis neu hit aok-bian apirsait ein

Aok-bian manekat anbi Yesus Kristus hit Usi’. Uisneno namnaub kit. In npaek nai’ Paulus in a’niman he ntui rasi mnaub ia. Mnaub neu kit nak, Uisneno nahiin nain are’ saa’-saa’ ii oke’. Onaim, hit ka tapein fa tabu mainuan he tapoi kuuk hit tuak ai’ tapoi Uisneno. Hit tahini ttoom; karu hit troe roet uu’ goes, in fuan ai’ afan hit tahiin je. Karu on naan, karu hit troe rais poi, in fuan ai’ afan es re’ tuaf bian napoi naan kit.

 

Ahuunt ein ka napoin fa oras sin npaek uab ai’ aan on re’ hit tpaek je neno ia, ai’ oras ia. Ahuunt ein ka napoin fa oras sin naitin benas ma nkanun, sin ro he na’oe naan nais pukan es anbi saet amtetu’. Ahuunt ein ka napoin fa, oras sin nruun abas njarin a’kaif huma’-huma’ rarit anteun narek-reko’ sin njarin tais. Oras hit tpaek sin, hit ttae ma triung gok, namaas.

 

Onaim, anbi neon amunit neno ia, ai’ oras ia, hit arkit atseu in fuan. Hit arkit es re’ atnaben tiit in afan ma nesan. Es re’ saa’? Es re’ nak, karu mkaun, kais mureu’ nasi. Kais mureu’ ‘toe’f ee ai’ ‘tuub goe fufun; natun anbi bare naan, oras Uisneno nasanut uran, oe uran naan na’musi’ ntaam, rarit nasi naan natunu’ oe naan, nasaib ee npoi njair oe boso ma oe mata’.

Hit tahiin rasi ia, ma rasi mfaun re’ ahuunt ein anbiur ma nreo’ sin nok neek muti’ ma monas neu kit. Sin he nheta’ ma na’oi kit rais rekon ia. Rasin ia njarin ma’upa’ ma ma’osa’ neu kit arkit neno ia, ai’ tabu ma eti ia.

 

Mait matam ma mkius. Mtae ma mriun miit hi tuam ein mese’-mese’ arki. Ampaek oras mainuan he mmoe’ rais reko. Mitenab ma mruun rais reko.

 

Au ‘tuu ‘bi ia nai, tua. Uisneno nneek ma namnau kit arkit. Au he usaeb sukur ma makasi ‘eu Uisneno anbi Yesus Kristus hit Usi’ natuin In nturun ma nbaab kit nok hinef ma manoef, nenuf ma ma’tanif he tait mepu te tabu-bua. On re’ naan, tua. Tebes namneo, tua. Amin.