Tafneek ma Tharap atbi Hatas ma Paot

Tafneek ma Tharap atbi Hatas ma Paot

Haef ein sin Reta’ (KPR) 16:19-34

 

Aok-bian manekat anbi Yesus Kristus hit Usi’. Sekaukah na’ko hit artkit ka tmui’ fa rasi fnekan ma harap? Hit arkit atmui’ rasi naan. Hit tmu’i fnekan, hit tatenab ma treis rais jes re’ of anjair anbi neon amunit-amnemat. On naan ate, hit tak, tafneek ma tharap. Karu hit tafneek ma tharap ate, saa’ na es re’ he npoi ma nboor? Re’ he npoi ma nboor neu kit es re’ saa’ re’ tafneek ma tharap. Tait i’tope’: hit tafneek ma tharap tak, ri’aan ein taskoor sin tar antea nasoup skoor ko’u, es re’, sarjana. Hit tafneek ma tharap he ttea rasi naan. Karu tafneek ma tharap he ttea rasi naan, hit ro he tmeup ma’tani’ he na’ attean re’ naan. Ai’ hit tafneek ma tharap tak, toon re’ ia rene re’ au ‘seen pena’ au he ‘seik, ai’ au ‘seen maka’ (ane) au he ‘oun. Reok re’uf! Karu on naan, hit tbi hatas ma paot. Hatas paot mee es re’ ttook ma ttaa’-taa’ kuuk? Karu hatas paot on re’ naan, hit treen atma-mau.

Aok-bian manekat anbi Yesus Kristus. Suur Akninu’ ma Atu Kninu’ re’ hit tsoi’ ma trees na’ko Haef ein sin Reta’ (KPR) ‘bata’ 16:19-34; reta’ re’ ia sero mnanu’. Onaim hit he tneen reta’ atbi mee he njair fini ‘honis? Hit ttae ma triun tiit!

Reta’ re’ hit tsoi’ ma trees, tneen ma tatniin ee gwi karu tbatis ma bubun pukan-pukan te, hit tahiin tak:

Era’ 16-18; rasi anmatoom nok ri’feot amanoet tuaf es. In hinen ma manoen es re’ he ntae uaf. Anbi rasi naan, atoni’ npaek je njair amnaim roit. Mes, haef Usif Yesus, nai’ Paulus nriu’ napoitan niut re’uf re’ natua ri’feto naan in ta’un.

Era’ 19-24; rasi anmatoom nok taisibu tar antea nai’ Paulus ma nai’ Silas napenin hukun. Too mfaun ein ma a’naet ein nafekan he nhukun nai’ Paulus ma nai’ Silas. Nataam sin nua sin anbin bui, rarit anhaip sin haek ein.

Era’ 25-30; rasi anmatoom nok saa’ re’ anjari nbi bui je nanan oras nai’ Paulus ma nai’ Silas sin nsiin siit es he npures ma na’naeb Uisneno. Pah ii na’beko’, koreint ein na’pois ein, eon’ ein masoin’ ein. A’naak bui je he nheo niis on.

Era’ 31 -34: rasi anmatoon nok raan a’po’i neu a’naak bui nok in uim je nanan. Rarit sin njarin tuaf apirsait, tuaf re’ nsium ma ntoup amneem fe’u nbi sin umi. Sin npairoir nai’ Paulus ma nai’ Silas on re’ sin aok-biak ein kuuk.

Karu ttao pukan-pukan on re’ ia te, hit he tareta’ atbi rasi mee tatuin reta’ ia in a’nakan es re’ nak,¬†tafneek ma tharap atbi Hatas ma Paot?

Aok-bian manekat anbi Yesus Kristus hit Usi’. Karu hi mikrei’ krei ri’ana’ fe’ anbi afi-unu’, hi of mimnau siit re’ re’ nak: So’ ho mpirsai meu hit Uis Afetin, of ho mupein ‘honis ma ao-mina’, ho mok ho umi nanan, ar-arki. Siit re’ ia matu’i (KPR 16:31). Siit re’ ia, natuin saa’ re’ anjari nbi bui je nanan. A’naak bui je, he nheo niis on. In ka nmui’ fa rasi fnekan ma harap antein’ een he nmoin. In nahiin ma nakeo batuur-batuur nak, in ro he nmaet. A’naet ein ro he nafeek anfeen hukun a’maten neu in tuan naan. In nasanab oras nai’ Paulus ma nai’ Silas nok nain abitan bui je nanan, napenin fetin. A’naet mee es re’ he npirsai nak, rasi naan rasi mkakan es? Sin ro he ka npirsain fa anmatoom rasi mkakan ia. Sin ro he na’uab ein nak, a’naak bui je es re’ nafein nai’ Paulus ma nai’ Silas nok nain abitan bui je nanan.

Onain, in nabarab in tuan he ntoup hukum a’maten. Nahuun na’ko a’naet ein nafekan he nhukun na’maet je te, in he nheo niis on, he na’ kais tuaf re’ anteek ee nak, algojo kais anroor gwe. Maut he in nroor kuun in tuan. Neu’ saa’? Natuin in ro he nbi hatas paot he nmaet! Sekau es re’ he ntok-toko te npao rais mates karu in ao-miin, an’ao-reok, kmor-moref, tsai tsaan, mes he npao neu he nmaet? Reko nneis in na’maet kuun in tuan.

Mes, nai’ Paulus ka nroim fa rasi naan. In nfee raan a’po’i neu a’naak bui naan. In raan a’po’i ji mese’, mpirsai meu Yesus Kristus. Kais ho mmees’-mees’, ho mok main ho uim je nanan. Onaim, a’naak bui naan natuin. In napein fetin na’ko in saant am penu sin. In baut ma ‘saha’ re’ ma’fena’ anmatoom nok in mepu es ‘re’ na’naak bui naan, njair ma’kafa’. Nansaa’ am es njair ma’kafa’? Natuin in natuin Yesus Kristus.

Karu on naan, hit tatuin Usif Yesus te, hit tapein raan a’po’i maski hit tbi ma’bake’ on re’ nai’ Paulus ma nai’ Silas nok abitan bui. A’naak bui je msa’ na’bake ma in nekan naan ee msa’ masbake’ mfaun. In tenab he napein raan a’po’i ji arahaa mese’, nheo niis on. Mes, namuni te, ka on fa naan. In rais ma’bake’ ma masbaeik ein namnekun.

On mee? Hit arkit he tabaek ok ma tasbaekt ok? Hit arkit he tjair on re’ a’naet ein he ta’bake’ ma t’o’of hit aok-bian sin kah? Hit he ta’hapi’ hit amahoint ein kah? Henate, rasi fnekan ma harap re’ he tsium ma ttoup gwe tbi hatas ma paot es re’ neek mainuan ma marine, he njair on mee? Hit of ka tapein je fa, karu hit tjair on re’ a’naet ein, ai’ atjair on re’ a’naak bui re’ he nheo niis on. Mes maut he hit tjair on re’ nai’ Paulus ma nai’ Silas, sin nhatan ma npaon rasi mkakan na’kon Uisneno. Sin npaek Yesus Kristus In kanan akninu’. Sin nsim ma ntoupun manekat na’kon Uisneno anbi Yesus Kristus re’ sin nteek nain In kanan. Kanaf re’ sin nasina’ ma nabeon Ee, ntuna’ ma na’raatn Ee, nanaib Ee nneis na’ko are’ kanaf-kanaf mansian.

Hit arkit tamnau rasi ia. Hatas paos, fnekan ma harap kais ta’roo ta’ko Yesus Kristus hit Usi’.

Atuis: Pnt. Heronimus Bani