Koro’oto dalam Puasa dan Doa Jumat Kedua Minggu Sengsara Yesus Tahun 2021

Kebijakan Berpuasa dan Berdoa dalam GMIT Dalam Masa Raya Sengsara Yesus tahun 2021 ini, Majelis Sinode GMIT memandang perlu mengeluarkan suatu kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi keagamaan GMIT kali ini tentang doa dan puasa. Hal ini disadari perlu ada, kiranya “wajib” dilakukan oleh anggota jemaat baik secara individu, keluarga-keluarga dan komunitas hidup berjemaat. MS GMIT mempunyai alasan-alasan teologis ketika mengeluarkan kebijakan […]

» Read more

Kelima Batang Lilin itu

tefneno-koroto.org

KORO’OTO. Minggu kelima dalam masa raya Tujuh Minggu Sengsara Yesus ditandai dengan membakar lima batang lilin. Koro’oto memadukan dengan panen perdana dari hasil ladang. Mengapa panen perdana? Kekuatiran akan curah hujan yang belum tiba telah terjawab ketika dalam kebaktian Minggu (29/12/19). Dalam kebaktian ini dipadu dengan doa dan persembahan khusus minta hujan yang mendapatkan jawaban Tuhan pada hari itu juga. Majelis Jemaat kemudian menetapkan […]

» Read more